VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 524 178
Bài viết chuyên môn Một số vấn đề đảm bảo y tế cho thảm họa hàng không

Một số vấn đề đảm bảo y tế cho thảm họa hàng không

Tình hình thảm họa (trong đó có thảm họa hàng không – TTHK) trên thế giới và Việt Nam vẫn tiếp tục xảy ra và diễn biến khó lường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tâm lý của các thành phần dân cư và hoạt động của nhà khai thác hàng không. Tuy có một số đặc điểm khác biệt, song đảm bảo y tế cho THHK cũng tuân theo nguyên tắc đáp ứng y tế cho các thảm họa khác, theo từng giai đoạn của vòng thảm họa, gồm: Chuẩn bị ứng phó, đáp ứng khi xảy ra thảm họa, phục hồi sau thảm họa và các biện pháp giảm nhẹ/dự phòng.

                                                                                      PGS.TS NGUYỄN TÙNG LINH1

                                                                                      BSCK II HOÀNG PHÚC THÀNH2, Ths. NGUYỄN HẢI ĐĂNG2

                                                                                   1Học viện Quân y, 2Viện Y học Phòng không-Không quân

  /storage/bai-so-1.docx

Chia sẻ :

Bài viết liên quan