VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178

VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

 Khám tuyển phi công

Hotline: 024 66 825 654

 Khám sức khỏe

 Hotline: 024 66 825 654

 GĐ sức khỏe phi công

 Hotline: 024 66 825 654

 Khám chữa bệnh

 Hotline: 024 66 825 654

Video Giới Thiệu

Bài viết chuyên môn

VIÊM TAI GIỮA Ứ DỊCH

15 Tháng 4, 2024

DÀI MỎM TRÂM

12 Tháng 4, 2024

HO CÓ PHẢI LÀ BỆNH LÝ?

12 Tháng 4, 2024