VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178

VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

 Khám tuyển phi công

Hotline: 024 66 825 654

 Khám sức khỏe

 Hotline: 024 66 825 654

 GĐ sức khỏe phi công

 Hotline: 024 66 825 654

 Khám chữa bệnh

 Hotline: 024 66 825 654

Video Giới Thiệu