VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 524 178

VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Khám tuyển phi công

Hotline: 024 66 825 654

Giám định sức khỏe phi công

Hotline: 0904 261 071

Khám chữa bệnh

Hotline: 0989 542 178

Khám sức khỏe

Hotline: 0989 542 278

Video Giới Thiệu