VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Hoạt động nổi bật MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU 5,6

MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU 5,6

      Viện Y học PK-KQ trân trọng thông báo đến các nhà cung cấp có nhu cầu tham gia gói thầu VTYT, Hóa chất XN theo thư mời báo giá ngày 8/9/2023 số 1041/TM-VYHPKKQ.

Chi tiết xem file đính kèm:

/storage/cv-1041.pdf

/storage/mau-bao-gia-goi-56.docx

/storage/phuluc.pdf

Chia sẻ :

Bài viết liên quan