VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Khoa Dược - Trang bị

Khoa Dược - Trang bị

 GIỚI THIỆU KHOA DƯỢC - TRANG BỊ

1. Tổ chức biên chế

- Chủ nhiệm khoa: Đại tá, DS.CKII Nguyễn Toàn Thắng

  

Đại tá, DS.CKII Nguyễn Toàn Thắng

Chủ nhiệm Khoa

- Đội ngũ chuyên môn: Tổng quân số khoa dược có 28 đồng chí; Trong đó gồm: DS.CKII 02; DS.ThS 04; DSĐH: 02; DSCĐ:03; DSTH:11; Dược tá:01; Kỹ sư: 04; Thợ máy 01.

Số Điện thoại: 02466827937.

2. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

- Tổ chức tốt công tác pha chế thuốc, đảm bảo, quản lý, bảo quản thuốc, vật tư, trang bị y tế, sửa chữa, bảo dưỡng, triển khai kịp thời máy và các trang thiết bị mới đáp ứng yêu cầu khám bệnh, điều trị, giám định và khám tuyển phi công và cơ số sẵn sàng chiến đấu.

- Cập nhật thông tin, tham mưu thường xuyên và kịp thời cho Ban Giám Đốc về công tác Dược-Trang bị.

- Tổ chức triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dược lâm sàng, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia chỉ đạo tuyến, hội chẩn, quản lý kinh phí.

- Chuẩn bị tốt kiến thức máy và trang thiết bị Y học Hàng không đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng an toàn có hiệu quả.

- Chấp hành nghiêm các yêu cầu, quy định về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chuyên môn, điều lệnh quản lý bộ đội, chính sách và pháp luật nhà nước.

3. Hoạt động chuyên môn

-  Lập kế hoạch, cung cấp, đảm bảo thuốc, hóa chất và vật tư y tế đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý của Bệnh viện.

- Pha chế thuốc theo danh mục yêu cầu khám và điều trị tại viện.

- Duy trì các quy chế dược tại Bệnh viện.

- Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Tham gia thông tin, tư vấn về thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR), công tác dược lâm sàng.

- Bảo quản thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao…Dự trữ các cơ số thuốc đề phòng thiên tai, thảm họa và chiến tranh.

- Quản lý sử dụng thuốc, hóa chất vật tư tiêu hao tại các khoa trong Bệnh viện.
- Đã hướng dẫn thực hành cho nhiều khóa học viên các trường cao đẳng Y Dược, các trường Trung học y tế của quân chủng và các trường dân sự.

- Đảm bảo,hướng dẫn, sửa chữa ,bảo dưỡng, quản lý khai thác sử dụng các máy y tế triển khai tại các khoa trong toàn viện.

4. Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Đi sâu vào công tác dược lâm sàng, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả. Nâng cao chất lượng quản lý sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao trong Bệnh viện.

- Là một trong những cơ sở thực hành của sinh viên Trường cao đẳng và trung cấp dược trong ngoài quân đội.

- Thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cơ sở góp phần nâng cao chất lượng đảm bảo và quản lý sử dụng thuốc có hiệu quả.

Tin và bài: Khoa Dược - Trang bị

Chia sẻ:
Trang web đang gắp sự cố - VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Quay về trang chủ

Trang web đang gắp sự cố, vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu điều này vẫn còn tiếp tục.