VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Bài viết chuyên môn Đánh giá tác dụng lâm sàng kéo giãn cột sống thắt lưng bằng máy ELtrac-471 ở bệnh nhân hội chứng thắt lưng hông điều trị tại Viện Y học PK-KQ

Đánh giá tác dụng lâm sàng kéo giãn cột sống thắt lưng bằng máy ELtrac-471 ở bệnh nhân hội chứng thắt lưng hông điều trị tại Viện Y học PK-KQ

64 bệnh nhân Hội chứng thắt lưng hông điều trị nội trú tại Khoa Y học cổ truyền - Viện Y học Phòng không không quân từ tháng 05/2014 đến tháng 04/2015, được chia thành 2 nhóm: 32 bệnh nhân nhóm nghiên cứu (điều trị bằng: thuốc đông y, điện xung, hồng ngoại kết hợp kéo giãn cột sống thắt lưng) và 32 bệnh nhân nhóm đối chứng (điều trị bằng: thuốc đông y, điện xung, hồng ngoại). Tiến cứu so sánh trước và sau khi điều trị trên bệnh nhân cùng nhóm và giữa hai nhóm bệnh nhân. Kết quả sau 10 ngày điều trị: về mức độ giảm đau: 56,25 % số bệnh nhân hết đau, 28,125 % số bệnh nhân giảm đau nhiều; độ giãn cột sống (chỉ số Schober) tăng rõ rệt, 50% số bệnh nhân trở về bình thường; 100% bệnh nhân cải thiện được dấu hiệu lasseque (rất tốt là 50%, tốt là 28,125%); Sự phục hồi vận động cột sống thắt lưng sau kéo giãn tất cả bệnh nhân đều tốt: có 50% bệnh nhân đạt kết quả rất tốt, 50% bệnh nhân đạt kết quả tốt và trung bình, không có bệnh nhân nào không có kết quả.

BSCKI. NGUYỄN ĐỨC HỌC, BSCK II. LÊ HỮU THUYÊN

/storage/bai-so-2.doc

Chia sẻ :

Bài viết liên quan