VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Bài viết chuyên môn Tăng cường hoạt động quản lý chất lượng nâng cao thương hiệu và uy tín Viện y học PKKQ

Tăng cường hoạt động quản lý chất lượng nâng cao thương hiệu và uy tín Viện y học PKKQ

        Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng yêu cầu của các bên quan tâm, tháng 1 năm 2021 Hệ thống quản lý chất lượng viện Y học PK-KQ đã được chính thức thành lập. Ngay từ ngày đầu Giám đốc Viện đã lựa chọn Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 làm định hướng cho hoạt động hệ thống quản lý chất lượng Viện Y học PK-KQ. Giám đốc Viện đã phê duyệt ban hành “Sổ tay chất lượng Viện Y học PK-KQ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” phiên bản 1.0 để làm căn cứ hướng dẫn mọi hoạt động quản lý và chuyên môn của Viện. Trong Sổ tay chất lượng Giám đốc Viện đã đưa ra cam kết về chính sách chất lượng của Viện An toàn-Hiệu quả-Cải tiến liên tục-Phát triển bền vững”.

Các thành viên Tổ QLCL Viện Y học PKKQ

       Năm 2022, hoạt động cải tiến chất lượng có tính chất bản lề trong các hoạt động chuyên môn của Viện Y học PK-KQ, đặc biệt sau thời gian dài Viện tập trung cùng hệ thống Y tế của cả nước trong phòng chống dịch COVID- 19. Để đáp ứng nhu cầu của các bên quan tâm Viện đã phê duyệt và ban hành “Sổ tay chất lượng Viện Y học PK-KQ theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015” phiên bản 2.0 làm rõ hơn cam kết về đào tạo nhân lực đáp ứng với yêu cầu về y học hàng không. Sau nhiều lần xem xét và đánh giá hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng (QLCL), Tháng 8 năm 2022 Giám đốc đã ra quyết định về việc kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng Viện Y Học PK-KQ, trong đó có Tổ QLCL được thành lập theo Quyết định số 1021/QĐ-VYHPKKQ ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Viện Y Học PK-KQ gồm 9 thành viên là cán bộ, nhân viên các khoa, ban thực hiện làm việc kiêm nhiệm trong công tác của tổ QLCL. Tổ QLCL có nhiệm vụ triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng Viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho quân và nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật. Đồng thời Giám đốc cũng phê duyệt bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ QLCL để bám sát và hướng dẫn các khoa, ban, bộ phận từng nội dung công việc cụ thể.

       Với mong muốn đưa công tác cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện đạt hiệu quả, Tổ quản lý chất lượng đã thường xuyên họp và thống nhất tham mưu cho Hội đồng QLCLBV tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường chất lượng các dịch vụ y tế.

Tổ QLCL Viện Y học PKKQ họp và triển khai nhiệm vụ hàng tuần

       Để quản lý chất lượng bệnh viện ngày càng trở nên thực chất và bám sát các hoạt động chuyên môn của bệnh viện, tổ QLCL đã nhấn mạnh và tham mưu cho Viện về vai trò đào tạo, huấn luyện trong thực hành QLCL. Viện cũng tạo điều kiện về kinh phí cho CBNV tham gia các khóa đào tạo về quản lý chất lượng do Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược HÀ Nội và Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) tổ chức. Song song với đó, tổ quản lý chất lượng đã tổ chức một số hoạt động đào tạo, tập huấn cho các thành viên mạng lưới chất lượng của bệnh viện. Đặc biệt, sau buổi tập huấn thực hành 5S với Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế (CHIR), các khoa, ban đã có những chuyển biến rõ rệt về 5S.

Huấn luyện về QLCL do Tổ QLCL phụ trách

Bên cạnh đó, tổ QLCL cũng mạnh dạn đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động như xây dựng Thư viện online bằng ứng dụng Google driver để lưu trữ văn bản, tiến hành đánh giá phần thi lý thuyết trong đào tạo huấn luyện bằng ứng dụng Google from trên điện thoại. Với công tác QLCLBV, đây chính là cải tiến chất lượng để tiết kiệm giấy, công sức chấm bài, tổng kết vv..

Tổ QLCLBV trực tiếp hướng dẫn tại các khoa/ban

Hình ảnh thực hành 5S tại Khoa CĐHA

         Với những kết quả bước đầu trong năm 2022, tổ QLCL tiếp tục tham mưu, đề xuất với lãnh đạo bệnh viện các giải pháp tăng cường chất lượng, đồng thời mong muốn đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa của Ban Giám đốc, tập thể chỉ huy của các khoa, ban, bộ phận trong toàn Viện tới công tác nâng cao chất lượng bệnh viện. Huy động sự tham gia của tất cả CBNV trong Viện để công tác QLCL được hoạt động thường xuyên và hiệu quả, chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện được nâng cao đáp ứng sự mong đợi của người bệnh và sự tin tưởng của người dân khi họ lựa chọn chăm sóc sức khỏe tại Viện. Thông qua đó uy tín và thương hiệu của bệnh viện ngày càng được khẳng định và nhận được sự tin tưởng của người dân cũng như bạn bè đồng nghiệp./.

Phương Yên

Chia sẻ :

Bài viết liên quan

Trang web đang gắp sự cố - VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

Quay về trang chủ

Trang web đang gắp sự cố, vui lòng liên hệ với quản trị viên nếu điều này vẫn còn tiếp tục.