Tài liệu

STT Tiêu đề Lĩnh vực Tải về
1 Thư mời Báo giá v/v cung cấp báo giá gói thầu vệ sinh công nghiệp Bệnh viên Thông tin thầu
2 Thông tư 14/2019/TT-BYT sửa đổi bổ sung một số điều của TT 37/2008/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ BHYT BHYT
3 Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 39/2008/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng... BHYT
4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT BHYT
5 Thông tư 30/2018/TT-BYT về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế BYT