Tài liệu

STT Tiêu đề Lĩnh vực Tải về
1 Thông báo mời thầu Thông tin thầu
2 THÔNG BÁO: Khám tuyển phi công năm học 2022-2023 Khám tuyển phi công Quân sự
3 uyết định số 447/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc công bố dịch COVID-19 PCD Covid-19
4 Quyết định 1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 về Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị Covid-19 PCD Covid-19
5 CV325/BCĐ-VYH ngày 17/3/2020 v/v tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 PCD Covid-19
6 CV 161/BCĐ-VYH v/v thống nhất đo thân nhiệt bệnh nhân đến khám tại Viện để phòng, chống dịch Covid-19 PCD Covid-19
7 CV 240/BCĐ-VYH ngày 26/2/2020 v/v thông báo các nội dung tại cuộc họp BCĐ phòng chống dịch Covid Viện Y học PK-KQ PCD Covid-19
8 KH 299/KH-BCĐ ngày 12/3/2020 về Tổ chức sàng lọc, phân loại các đối tượng đến Viện để phòng, chống dịch Covid-19 PCD Covid-19
9 Tờ trình số 297/TTr-BYT ngày 26/02/2020 về việc ban hành Quyết định công bố dịch bệnh COVID-19 PCD Covid 19
10 Bộ Y tế ban hành Thông tư 51/2017/TT-BYT hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ KCB
11 Thông tư 110/2014/TT-BQP Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong QĐNDVN CNTT
12 Thông tư 202/2016/TT-BQP Quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong QĐNDVN CNTT
13 Hướng dẫn thực hiện TT81/2019/TT-BQP Quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính trong BQP Văn thư - Bảo mật