VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Khoa Khám tuyển phi công

Khoa Khám tuyển phi công

GIỚI THIỆU KHOA KHÁM TUYỂN PHI CÔNG

1. Tổ chức biên chế:

   - Chủ nhiệm khoa

      Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Bác sĩ Chuyên khoa II Nội khoa

Đại tá, BS Nội CKII Nguyễn Hồng Phong

Chủ nhiệm Khoa

   - Phó chủ nhiệm khoa:

      Đại tá Trần Việt Dương - Bác sĩ CK 2 Ngoại khoa

      Đại tá Vũ Quốc Chiến - Bác sĩ CK 2 Mắt

    Cán bộ nhân viên:

    Bác sĩ: 07; Cán bộ tuyển sinh: 01; Cán bộ thẩm tra: 02; Hành chính trưởng: 01; NV:01

2. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Khám tuyển phi công trực thuộc Viện Y học PK-KQ có nhiệm vụ trọng tâm là khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự nhằm bổ sung cho đội ngũ phi công của quân chủng PK-KQ và các đơn vị khác như Không quân Hải quân, Tổng công ty Trực thăng, Cảnh sát biển... Căn cứ vào nhiệm vụ chỉ tiêu trên giao, hàng năm tổ chức khám tuyển từ 1800 đến 2000 thanh niên tại các địa phương trong cả nước để chọn ra 200-300 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe đào tạo phi công quân sự.

3. Hoạt động khám tuyển phi công quân sự

3.1. Đối tượng tham gia khám tuyển

   - Thanh niên tuổi từ 17 đến 21 (tính đến năm dự thi) đang học lớp 12 hoặc có bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học, có lý lịch rõ ràng, có nguyện vọng trở thành phi công quân sự.

   - Quân nhân trong lực lượng vũ trang nhân dân độ tuổi từ 18 đến 23 có bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học, có nguyện vọng trở thành phi công quân sự.

3.2. Quy trình khám tuyển

  • Khám tuyển vòng 1:

   - Viện Y học Phòng không- Không quân tổ chức đoàn khám tuyển sức khỏe vòng 1 tại các địa phương cho các đối tượng theo qui định. Thành phần đoàn khám là bác sĩ của khoa Khám tuyển phi công.

  • Khám tuyển vòng 2:

  - Khám tuyển sức khỏe vòng 2 cho các thanh niên đã đủ điều kiện sức khỏe vòng 1 được thực hiện tại Khoa Nghiên cứu và Huấn luyện chuyên ngành thuộc Viện Y học Phòng không-Không quân

3.3.  Thẩm tra xác minh chính trị

  - 100% thanh niên sau khi được Hội đồng Giám định y khoa Không quân kết luận đủ điều kiện sức khỏe đào tạo phi công quân sự sẽ được thẩm tra xác minh chính trị theo Tiêu chuẩn tuyển chọn vào làm việc tại cơ quan đơn vị trọng yếu, cơ mật.

    Hàng năm, khoa triển khai thực hiện tốt công tác NCKH. Trung bình mỗi năm có từ 1 - 2 đề tài NCKH cấp viện. Nhiều đề tài nghiệm thu đạt xuất sắc, có ứng dụng trong thực tế công tác.

   Khoa nhiều năm liền đạt danh hiệu ĐVQT, ĐVTT, đơn vị có môi trường văn hóa tốt, nhiều cá nhân được khen thưởng.

Tin và bài: Khoa Khám tuyển phi công.

Chia sẻ: