VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Hỏi Đáp
Hỏi Đáp
Hỏi
Cần giải đáp về vấn đề sức khỏe những ngày nắng nóng
Người gửi: Nguyễn Vinh Hiển
Email: hiennguyen@cnv.vn
File đính kèm:

Nội dung:
Nên ăn uống thực phẩm gì cho những ngày nắng nóng ? Tối có gửi file đính kèm

Đáp
Uống nước thật nhiều và ăn nhiều trái cây
File trả lời :
Hỏi
Giải đáp thắc mắc
Người gửi: Nguyễn Vinh Hiển
Email: hiennguyen@cnv.vn

Nội dung:
Địa chỉ website là gì ?

Đáp
http://vienyhocpkkq.vn
File trả lời :
Hỏi
Địa chỉ của viện y học ở đâu ?
Người gửi: Nguyễn Vinh Hiển
Email: hiennguyen@cnv.vn

Nội dung:
Địa chỉ của viện y học ở đâu ?

Đáp
225 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội