VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Ban Hậu cần

Ban Hậu cần

GIỚI THIỆU BAN HẬU CẦN

 1. Tổ chức biên chế:

- Chủ nhiệm Hậu cần:

  Cử nhân Hậu cần, Trung tá Ngô Ngọc Giao

Trung tá Ngô Ngọc Giao

Chủ nhiệm Hậu cần

Ban Hậu cần được biên chế 4 bộ phận (Quân nhu, Doanh trại, Đội xe, Tổ vệ sinh môi trường).

Trong đó: Đại học: 07; Cao đẳng: 0; Trung cấp: 04; Sơ cấp: 14.

2. Chức năng:

 Ban Hậu cần có nhiệm vụ làm tham mưu cho Đảng uỷ, chỉ huy Viện về mặt Hậu cần. Tổ chức, chỉ đạo bảo đảm Hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất của Bệnh viện, quản lý hậu cần và xây dựng ngành theo phân cấp.

Tổ chức bảo đảm vật chất Hậu cần và tổ chức dự trữ, bảo quản hàng lương thực, thực phẩm, trang bị dụng cụ cấp dưỡng, chất đốt, quân trang, vật chất doanh trại, doanh cụ để bảo đảm đời sống, sức khoẻ cho cán bộ nhân viên và bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện; bảo đảm xăng dầu, trang bị khí tài xăng dầu; trang bị xe máy cho công tác vận tải phục vụ các nhiệm vụ Khám tuyển Phi công Quân sự, cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh và các hoạt động của Cục Hậu cần và Quân chủng giao.

Xây dựng Ban vững mạnh toàn diện, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, các chế độ nề nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

3. Nhiệm vụ:

Ban Hậu cần có nhiệm vụ cụ thể sau:

Bảo đảm công tác Quân nhu: Bảo đảm ăn, mặc cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ  trong toàn Viện.

Bảo đảm công tác Doanh trại: Xây dựng cơ bản, Bảo đảm điện, nước, doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, sửa chữa doanh trại, sửa chữa điện nước, quản lý đất quốc phòng của Viện.

Bảo đảm công tác Xăng dầu, Vận tải: Bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu và vận chuyển vật chất, cán bộ, nhân viên, vật tư, trang bị kỹ thuật, Khám tuyển Phi công Quân sự, TBB đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Bảo đảm cảnh quan môi trường Xanh, Sạch, Đẹp trong toàn Viện.

Ban nhiều năm liền đạt danh hiệu ĐVTT, đơn vị có môi trường văn hóa tốt, nhiều cá nhân được khen thưởng./.

Tin, bài: Ban Hậu cần

Chia sẻ: