VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 542 178
Ban Điều dưỡng

Ban Điều dưỡng

GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU DƯỠNG

1. Lịch sử phát triển

`- Ngày 14 tháng 9 năm 2001, Giám đốc Viện Y học Hàng không đã ký Quyết định số 122/BV thành lập Ban Y tá-Điều dưỡng nay là Ban Điều dưỡng.

- Email: bandieuduongvyhpkkq@gmail.com

2. Tổ chức biên chế

Thiếu tá CN Lê Thị Ngọc Lan  Thạc sỹ chuyên ngành y tế công cộng – Cử nhân điều dưỡng.

Số điện thoại: 0988839934

Email: lengoclanmp@gmail.com

Ths, Thiếu tá Lê Thị Ngọc Lan
Phụ trách Ban Điều Dưỡng

Nhân lực:

 • Gồm 07 nhân viên có nghiệp vụ điều dưỡng: 01 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 02 đồng chí có trình độ đại học, 02 đồng chí có trình độ cao đẳng, 02 đồng chí có trình độ y sỹ và 04 nhân viên thuộc Tổ giặt là.
 • Tổ chức gồm: 01 Phụ trách Ban, 02 điều dưỡng trưởng khối, 04 nhân viên kỹ thuật.
 1. Chức năng nhiệm vụ
 • Tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc về công tác điều dưỡng.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
 • Lập kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý trong toàn Viện.Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý hàng năm.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các giải pháp, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện.
 • Thực hiện công tác quân y đơn vị: quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế Viện.
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh.
 • Tham gia hoạt động của các hội đồng như: Hội đồng Điều dưỡng; Hội đồng Người bệnh; Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn; Hội đồng Khoa học; Hội đồng Thuốc; Hội đồng Tiền lương của Viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Viện phân công.
  4. Định hướng phát triển
 • Từng bước củng cố, nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ điều dưỡng trưởng các khoa.
 • Tiếp tục xây dựng các qui trình kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn theo tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện.
 • Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo liên tục, đáp ứng chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam, nâng cao tính chuyên nghiệp của Điều dưỡng viên.
 • Nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc phục vụ người bệnh.
 • Thực hiện tốt “ Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên” theo qui định của Bộ Y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
 • Không ngừng phấn đấu cải thiện về các dịch vụ chăm sóc của điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh viên đáp ứng nhu cầu chăm sóc, an toàn và chất lượng cho người bệnh đến khám và điều trị. 
Chia sẻ: