VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 524 178
Văn bản chính sách Kế hoạch 250/KH-BYT Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2018