VIỆN Y HỌC PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

AIR DEFENCE AIR FORCE MEDICal institute
Hotline 0989 524 178
Hoạt động nổi bật Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng ngừa dịch 2019 - nCoV

Bộ Y tế hướng dẫn cách phòng ngừa dịch 2019 - nCoV

Bộ khuyến cáo do Vụ Truyền thông & Thi đua khen thưởng và Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) phối hợp biên soạn tài liệu để hướng dẫn người dân cách phòng tránh dịch 2019 - nCoV một cách hiệu quả và dễ hiểu.

1. Bảo vệ bản thân và những người khác khỏi bị bệnh

2. An toàn vệ sinh thực phẩm

3. Mua sắm / Làm việc tại các thị trường ở Trung Quốc và Đông Nam Á

4. Giữ sức khỏe khi đi du lịch

Bài viết tham khảo nguồn: Bộ Y tế, WHO

Chia sẻ :

Bài viết liên quan